Årsstämma 2024 (Uppdaterad 240312)

Välkommen till 2024 års stämma Lördag den 2/3 kl 10.00 på Fjällgården.
Vi bjuder på fika.
 

Det är av stor vikt att Du/Ni deltar vid årsstämman och får inblick i styrelsens arbete samt bidrar till att demokratiska beslut fattas.
Ni visar också Ert förtroende för det arbete som styrelsen lägger ned under året.

 
 
 
  • Besökare: 59468, idag: 6

Script logo