Vatten, vägar (Uppdaterat 240304)

240304
Tappställen för dricksvatten (se fil längre ned på sidan är uppdaterad med ett rekommenderat tappställe vid kommunens vattentäkt)

221103
Resultat av vattenprov Ugglevägen upplagt

211021

Underhåll av stickvägar
Ett större underhåll av Ripvägen och Ugglevägen med start v44 kan medföra begränsad framkomlighet.

Underhåll av gamla brunnen på Ugglevägen
Det planeras ett underhållsarbete på den gamla brunnen på Ugglevägen v45.
Störningar kan förekomma

201208
Information till Ripvägen 

Filteranläggningen som försörjer Ripvägen med vatten från samfälligheten har blivit renoverad.
Arbetet beräknas vara slutfört 201208
Inga driftstörningar förutses
//Stefan H

  • Besökare: 59468, idag: 6

Script logo