Styrelse

Efter årsmöte och konstituerande möte 10 april 2020 ser styrelsen i Storgräftåns samfällighetsförening ut på följande sätt:

Bertil Danielsson (Ordförande):
070-673 35 02
Epost

Inger Hallqvist (Kassör)

Jonas Thelander (Sekreterare):
073-1810747
Epost

Ledamöter:
Pär Lundstam, Michael Hayer (ansvarig sopbod och sopbodsnycklar)

Suppleanter:
Lena Nyman, Jan Eriksson

  • Besökare: 5791, idag: 6

Script logo