Sopstation

Vid infarten till Klevfjällsbyn finns en gemensam återvinningsstation för hela området. Tillgång till sopboden med soptunnor för hushållssopor sker i form av en nyckeltagg.
Dessa nyckeltaggar kan rekvireras av ansvarig för sopboden vilket framgår av den egna samfällighetens sopansvarig. Information om detta finns på resp hemsida.

Vid stationen gäller källsortering, vilket innebär att brännbart och återvinningsbart material ska sorteras och läggas i avsedda kärl. Vid stationen finns tydliga instruktioner för hur hanteringen ska ske, ta del av dessa!

Observera att grovsopor inte kan lämnas vid sopstationen utan ska lämnas vid någon av kommunens återvinningsstationer i Brånan eller Side.
Se information på Bergs kommuns hemsida.

  • Besökare: 7161, idag: 18

Script logo