Sopstation

Vid infarten till Klevfjällsbyn finns en gemensam återvinningsstation för hela området. Tillgång till sopboden med soptunnor för hushållssopor sker i form av en nyckeltagg.
Dessa nyckeltaggar kan köpas på restaurangen under säsong. Övriga tider kontakta miljöansvarig i din förening. Information om detta finns på resp hemsida.

Vid stationen gäller källsortering, vilket innebär att brännbart och återvinningsbart material ska sorteras och läggas i avsedda kärl. Vid stationen finns tydliga instruktioner för hur hanteringen ska ske, ta del av dessa!

  • När du slänger hushållssopor inne i sopboden , överfyll inte kärlen
  • Fyll alla kärlen så att locken går att stänga och i möjligaste mån så att inga tunnor är halvfyllda. 
Vi betalar 190:- per kärl och tömning oavsett fyllnadsgrad, därför är det viktigt att fylla upp kärlen

Observera att grovsopor inte kan lämnas vid sopstationen utan ska lämnas vid någon av kommunens återvinningsstationer i Brånan eller Side.
Se information på Bergs kommuns hemsida.

  • Besökare: 11578, idag: 0

Script logo