Nyheter (Uppdaterat 240312)

240312
Miljöstationen 
Skylten som visar var man svänger upp till miljöstationen och Klevfjällsbyn har blivit bortplogad i år.
Vänligen informera era gäster att avfarten till miljöstationen ligger på vänster sida av Gräftåvallasvägen när man lämnar Gräftåvallen.
Ca 4 km från Gräftåvallen. Har du kommit till avfarten mot Bydalen har du kört för långt.
Informera också om ordningen på Miljöstationen.

Tömningsfrekvens Miljöstationen
Bruna och gröna tunnor töms torsdagar varje vecka mellan v50-v17
Övriga veckor var annan vecka.
Containrar för olika förpackningar töms första onsdagen varje månad.
Utöver detta på begäran.

221103
Bruna kärl
Kommunen har nu ställt krav på alla som använder sopboden ska sortera ut sitt matavfall
och lägga detta i speciella papperspåsar innan de kastas i de bruna kärlen i sopboden
Påsar och påshållare finns för fri hämtning i sopboden.

/Stefan

 

220617
Miljöstationen
Sommaren 2022 blir de nya avgifter för sophämtningen i Bergs kommun. 
En av de större förändringarna är att kommunen inför matavfallsinsamling till alla hushåll. 
Det kommer att vara frivilligt från kommunens sida, men vi tjänar på att sortera matavfallet 
eftersom de tillkommer en miljöavgift om vi inte sorterar matavfallet. 
I de exempel kommunen har på sin hemsida ser vi att de blir mer än dubbelt så dyrt att inte sortera matavfallet. 
Under sommaren kommer några av sopstationens gröna kärl bytas ut mot bruna tunnor. 
Genom att sortera matavfallet kan de användas som en resurs, i stället för att låta de gå upp i rök via förbränning. 
Det är således ett krav från samfälligheten att sortera matavfallet i bruna tunnor.
Mer finns att läsa på www.vattenochmiljoresurs.se

211028
Vattenläckan
Vattenläckan är hittad på Gräftåvallsvägen och åtgärdad
/Stefan

211021
Vägunderhåll Ripvägen och Ugglevägen
Ett större vägunderhåll kommer att påbörjas under v42 med begränsad framkomlighet
/Stefan

Vattenläckage
Ett större vattenläckage har noterats genom kraftigt ökad förbrukning av kommunalt vatten.
Felsökning pågår. Om ni ser/upptäcker något hör av er till Gunnar Groth ‭073 181 7249
/Stefan

Underhåll av gamla brunnen på Ugglevägen
Det planeras ett underhållsarbete på den gamla brunnen på Ugglevägen v45.
/Stefan

Styrelserockad
Av personliga skäl har Johan Lundkvist begärt att få lämna sitt huvudansvar för vattnet.
Han kommer därför att ersättas av Gunnar Groth tidigare stickvägsansvarig.
Johan kommer att hjälpa Gunnar till nästa stämma.
Som stickvägsansvarig går Stefan Holmström och Marie Karlsten in som ansvariga till nästa stämma.
/Stefan

210414
Skogsgallring
Skogsgallringen som var planerad i Lillgräftån är uppskjuten till 2021/2022 pga väderförhållanden.

Protokollet
Protokollet från årsstämman finns nu att läsa här på vår hemsida.
/Stefan

201208
Skogsbruksåtgärder

Som tidigare informerats om kommer Lillgräftån genom kommun göra en skogsgallring i sitt område efter årskiftet.
Förutsättning att vädret blir tillräckligt kallt så att inte markskador uppstår.
Enl Bergs kommun är ambitionen att samma sak ska göras i Gräftåns område vintern 2021-2022.
Till detta behövs en omfattande planläggning av området i syfte att vara noggrann och försiktig med naturen.
Jag tror att många skulle vilja ta ned träd på sin egen tomt och kanske närliggande träd gratis mot att entreprenören
behåller det som avverkas på egna tomten. Samma upplägg som Lillgräftån. Se gärna Lillgräftåns hemsida.
Det är inget som hindrar att märka sina träd som man vill ha bort redan nu med rött plastband.
// Stefan H

201116
Styrelserockad

Pga Patrics Lindqvist nuvarande arbetsbelastning privat kommer jag att göra en rockad i styrelsen för Gräftåns samf.
Vägansvarig kommer numera att vara Gunnar Groth (tidigare Patric) samt att Patric
övertar ansvaret för miljöstationen som tidigare hanterades av Gunnar.
//Stefan H

201031
Snöstaket

Ett stort tack till de duktiga snickare som med bravur förlängde snöstaketet på Fjällbacken idag.
Även ett tack till Daniel Englund som hjälpte till i förväg med att trycka ned stolpar med maskin.
För Er som inte var med kommer flera chanser till insatser, så misströsta inte.
//Stefan H

Övrigt

 • Jag vill också uppmana Er att skicka mig Eran aktuella emailadress.
  Vi har idag drygt 86% av allas email.
 • Det finns ett sug efter fastigheter i Gräftåvallen och om ni säljer er fastighet
  vore jag tacksam om Ni kunde skicka mig de nya ägarnas namn, fastighet 
  samt email adress. Den information vi får från kommunen vid ägarbyte
  är mycket sparsam.

 • Som tidigare sagt är vi intresserade av eran emailadress, som vi givetvis endast använder i samf.
  Undvik email som är knutna till företag och om du byter emailadress glöm inte att meddela detta till
  graftansamf@gmail.com
 • Om Ni har synpunkter eller frågor rörande samfälligheten är vi i styrelsen ytterst glada för detta.
  Ring eller skicka ett email till graftansamf@gmail.com

 

//Stefan Holmström (ordf)

 

 

 

 

 • Besökare: 59468, idag: 6

Script logo