Nyheter (Uppdat 230301)

Miljöstationen har högsäsong (230301)
Nu står vi inför högsäsong i fjällen och så även vår miljöstation
Vi måste nu alla hjälpas åt att :

* Fylla alla kärlen i sopboden enl anvisningar dvs i nummerordning
  Detta för att inte få halvfulla kärl. Som ni vet betalar vi för varje tunna det finns en soppåse i.

* Endast tillhandahållna påsar som finns i sopboden ska användas till matavfall och kastas 
   i nummerordning i de bruna kärlen.

* Om alla kärlen är fulla och det finns behov av att öppna sopbod 2
   Kontakta Stefan Holmström (Ordf Gräftån) på mob 076-788 9088

 

Skogsgallring (230301)

Betr gallring av skog och sly på kommunens mark, så kallade grönytor i Gräftåvallen har inte lyckats i år heller.
Vi får se om kommunen lyckas med någon upphandling till 23/24. Det är kommunen som kommer att utföra gallringen.
Om någon medlem i samfälligheten har önskemål om att kommunen tar bort specifika träd i anslutning till
sin tomt ska träden tydligt märkas samt en skriftlig framställan ske via email/brev ske till resp ordföranden i samfälligheten.
 
/Stefan H
 
Miljöstationen har fått en städning (230129
Bertil Åström, Bertil Danielsso Marie Karlsten och Stefan Holmström
har gjort en städning samt omdisponering av vår miljöstation
Vi har anpassat antalet gröna och bruna tunnor efter ett uppskattat behov.
Vi har satt upp nya anslag om hur kärlen ska fyllas så effektivt som möjligt.
Möjligheten att slänga batterier och lampor har tagits bort.
Vi har satt upp hyllor för kompostpåsar och hållare i sopbod 1 och sopbod 2.
Samma anslag och ordning gäller båda sopbodarna.
Containrarna kommer att att flyttas för att få plats med ytterligare en container.
Detta kommer att ske vid nästa tömning.
 
Nu hjälps vi all åt att hålla denna ordning och kontaktar mig
om ni har synpunkter  eller tankar på vår miljöstation.

Bästa Hälsningar 
Stefan Holmström (Ordf. Gräftåns samf.)
mob 076-788 9088

Bruna kärl (221103)

Kommunen har nu ställt krav på alla som använder sopboden ska sortera ut sitt matavfall
och lägga detta i speciella papperspåsar innan de kastas i de bruna kärlen i sopboden
Påsar och påshållare finns för fri hämtning i sopboden.

/Stefan

 

Miljöstationen (220617)
Sommaren 2022 blir de nya avgifter för sophämtningen i Bergs kommun.
En av de större förändringarna är att kommunen inför matavfallsinsamling till alla hushåll.
Det kommer att vara frivilligt från kommunens sida, men vi tjänar på att sortera matavfallet
eftersom de tillkommer en miljöavgift om vi inte sorterar matavfallet.
I de exempel kommunen har på sin hemsida ser vi att de blir mer än dubbelt så dyrt att inte sortera matavfallet.
Under sommaren kommer några av sopstationens gröna kärl bytas ut mot bruna tunnor.
Genom att sortera matavfallet kan de användas som en resurs, i stället för att låta de gå upp i rök via förbränning.
Det är således ett krav från samfälligheten att sortera matavfallet i bruna tunnor.
Mer finns att läsa på www.vattenochmiljoresurs.se

 

Miljöstationen (210414)
Vi har under påsken haft stora problem med överfyllnad på vår miljöstation.
Det gäller främst containrar utomhus.
De rutiner vi har sedan tidigare har visat sig inte tillräckliga.
Mycket beroende på det stora antalet besökare i området.
Vi i samfälligheternas styrelse tillsammans med Daniel som fungerar som vaktmästare
Kommer att se över rutinerna för miljöstationen och se över tömningsfrekvensen
framför allt inför påsken.
Sedan vill jag uppmana våra medlemmar att vår miljöstation enbart är till för de sopor
och avfall vi har beslutat om. Det är ingen "kom och hämta om du vill ha" inrättning
En tjoc-TV, elelement, kaffebryggare, golvlampor samt färgspill är inget som får
lämnas, vilket merparten också förstår.
Sedan vill jag rikta ett stort tack till de som insett problemet och på eget intiativ
bidragit med temporära lösningar, tack
/Stefan

Skoteråkare! (210211)

Det är vid stor vikt att alla skoteråkare följer de regler som är uppsatta för området
och visar respekt för andra intresseområden tex skidåkning rennäring mm.
Hela området har ett generellt skoterförbud som vi har en dispens från.
Om inte detta följs finns en risk att Gräftåvallen blir av med sin dispens.
Du hittar regler och karta om du klickar på den lilla skotersymbolen.
//Stefan H

Bredbandsutbyggnad status (201208)

Vi har under sommaren och hösten haft maskiner i området som grävt ned fiber och det har uppstått en hel del skador på våra stickvägar.
Status v49 var att Klevfjällsbyn är i princip klar och om de har tur kan de få internet till jul. För övriga området kommer man att återuppta arbetet till våren.
Vad jag vet är att gräventreprenören gjort ett bra arbete med att återställa efter grävning.
Om ni ser icke åtgärdade skador efter fibergrävningen vill jag att ni informerar er samfällighet om detta.
I det avtal vi träffat med ZedCom ska de återställa i ursprungligt skick eller bättre.

/Stefan H

Stor efterfrågan på fastigheter i Gräftåvallen (201023)

Det är många som kontaktar mig om jag känner till någon fastighet som är till salu.
Det det verkar vara ett gyllende tillfälle att sälja sin fastighet om man nu funderar på detta.

/Stefan H

Hjärtstartare flyttad

Den hjärtstartare som samfälligheterna gemensamt äger har flyttats från lifthuset till
gaveln på Fjällgården. Samfälligheterna har investerat i ett tempererat skåp som är väl upplyst och synligt.
Sprid gärna denna information.

/Stefan H

  • Besökare: 66985, idag: 26

Script logo