Nyheter

Hej,
skriver lite om vad vi i styrelsen har arbetat med hittills under året.
 
Vägar
 
 • En vägbesiktning har genomförts även i år av alla våra vägar. Utifrån besiktning och budgeterade medel har vi tillsammans med våran väg entreprenör
  gjort en prioritering samt dokumenterat detta i en vägunderhållsplan av vad som måste ordnas. Arbetet har påbörjats och kommer att fortgå under barperioden.
 
Vatten
 
 • Tidigare har vi tagit vattenprover på Ripvägen och Ugglevägen i de brunnar samfälligheten har där. På Ripvägen har vi sedan tidigare filter på vattnet och det bedöms bra efter filtrering.
  På Ugglevägen innehåller vattnet lite för mycket järn. Vattnet är drickbart men missfärgas särskilt från nya brunnen. För att öka kvaliteten på vattnet på Ugglevägen behöver vattnet filtreras. 
  Vi håller nu på att med en förstudie om vad som kan göras för att få ett långsiktigt bra beslutsunderlag om hur vi kan komma vidare för att lösa vattenförsörjningen på både Ripvägen och Ugglevägen.

Miljöstationen
 
 • Av vad jag sett är det god ordning i sopboden. Att få nya nyckeltaggar under vintern på Fjällgården har fungerat väldigt bra. Betalning sker med Swish.
 
Ekonomi
 
 • Inte mycket att informera om men det är fortfarande för många som släpar med årsavgiften.
  Vi kommer därför att vara snabbare att anmäla till inkasso.
 
Hemsidan
 
 • Titta gärna in på hemsidan med jämna mellanrum. Där finns information om det mesta bla kartor hur fiber-bredbandskabeln kommer att grävas in till resp fastighet som har beställt detta. Grävningen är redan påbörjad i Klevfjällsbyn och kommer att fortgå in genom hela området.

Övrigt
 
 • Infobrevet är uppdaterat med en hel del information som berör alla i Gräftåns samfällighet.
  Detta bifogas i detta brev men finns också på vår hemsida.
 • Jag vill också uppmana Er att skicka mig Eran aktuella emailadress.
  Vi har idag drygt 86% av allas email.
 
Till sist vill jag önska Er alla en riktigt bra sommar håll avstånd och var rädda om Er
//Stefan Holmström (ordf)

 

 • Besökare: 5791, idag: 6

Script logo