Nyheter

BLÄDNING/NATURVÅRDSHUGGNING INOM LILLGRÄFTÅNS SFF

Av de svar som våra medlemmar lämnat är i princip alla med något undantag väldigt positiva till att kommunen naturvårdar grönområdena inom Lillgräftåns samfällighetsförening.

Kommunen har tillsammans med entreprenören (Orangutang skogs och naturvård,  info@orangutang .nu) inventerat grönområdena inom Lillgräftåns samfällighets förening. Entreprenören kommer att ta fram en plan för området som kommer att presenteras för föreningen och dess medlemmar under oktober månad, om möjligt med ett fysiskt möte på Fjällgården. Målsättningen är att arbetet kommer att genomföras kommande vinter, när det finns ett snötäcke som minimerar markskador. Självklart kan arbetet inte helt genomföras utan viss störning men kommer att minimeras så långt möjligt är.

För fastighetsägare som har önskemål om borttagning av träd på egen tomt så kan det finnas möjlighet till detta, utan kostnad, under förutsättning att entreprenören behåller träden. Vi återkommer mer om hur det skall markeras upp mm.

För de fastighetsägare som absolut inte önskar någon borttagning av träd i direkt anslutning till sin tomt, skall meddela entreprenören detta.

För ca 3 år sedan gjordes en liknande naturvårdshuggning i Storgräftån där man nu kan se resultatet. 

Mer information kommer att delges på hemsidan efterhand som planeringen fortskrider och arbetena kommit igång.

Kontaktpersoner

Entreprenören: Magnus Olofsson 070-583 93 99

Kommunen: Jörgen Kristoffersson 070-670 05 74

Samfälligheten: Bertil Åström 070-317 94 25

 

E-postadress

Vi behöver din e-postadress för att snabbt och till en lägre kostnad kunna skicka ut brev och meddelanden.

För dig som inte redan meddelat din e-postadress gör det gärna till an1.erlandsson@outlook.com ange fastighetsbeteckning.

Saknar du e-post eller vill ha dina brev med posten så går det naturligtvis bra.

 

  • Besökare: 8591, idag: 4

Script logo