Nyheter

2022-03-11

OBS! Årsmötet är veckan efter påsk !

Fredag 22 april kl 10.00 i samlinglokalen på Fjällgården

I år fick vi inte hyra lokalen på Fjällgården under påskhelgen och inte heller på förmiddagarna under vardagar i anslutning till påskhelgen därför är mötet som vi brukar ha på långfredag flyttat

 

2022-01-26

Information Skogsgallring i Lillgräftån

Den planerade skogsgallringen som skulle genomförts januari-februari 2021 kunde ej genomföras pga alltför stort snödjup och otjälad mark och senarelades till januari-februari 2022.

Vid rekognosering nu efter allt regnade och blidväder under januari i år är vi åter i situationen att behöva ställa in/senarelägga åtgärderna.  Orsaken är efter allt regnade så är det väldigt blött i de områden som var tänkta att dra skotvägarna, vilket skulle innebära uppenbar risk för stora markskador om vi fullföljer planen.  Det innebär att om det inte händer något exceptionellt avseende väderförhållandena så ser vi/kommunen ingen möjlighet att fullfölja planen i år utan att vi återigen skjuter på åtgärderna till kommande år. 

Vid frågor kontakta ORANGUTANG skogs & naturvård AB

Erik Söderhjelm 070-5839374 eller Magnus Olofsson 070-5839399

  • Besökare: 26246, idag: 12

Script logo