Nyheter

2023-02-05

Hundägare ! Använd hundlatriner !

Önskemål från boende i området att vi ALLA plockar upp efter våra hundar längs vägarna så att man slipper trampa i hundlortar. Hundlatriner finns uppsatta vid parkeringarna på Klevfjällsvägen, Enbärsvägen och Hallonvägen.

2022-11-01

Nya avfallsrutiner i Bergs Kommun

Bergs Kommun inför återvinning av matavfall till alla hushåll. 

För oss innebär det att matavfallet sorteras och slängs i separata bruna tunnor i vår miljöstation.

Matavfallskorgar/påshållare och matavfallspåsar finns att hämta i vår miljöstation.

//Styrelsen

 

2022-07-18

Middag och Information om projektet Hållbar utveckling i Gräftåvallen !

Alla som deltar i våra gemensamma arbetsuppgifter på arbetsdagen 13 augusti är välkommen på gemensam middag kl. 18.00 i restaurangen på Fjällgården. Vi använder våra pengar som betalats in som frivillig städavgift.

Menyn är:  Trattkantarellsoppa med bröd och som huvudrätt serveras Renskavsgryta med potatis och tillbehör och kaffe. Dryck till maten får man köpa själv. 

Vi behöver veta hur många som deltar på arbetsdagen/middagen. Anmälan med namn och fastighet görs via mail till an1.erlandsson@outlook.com senast 5 augusti 

I samband med middagen får vi besök av Daniel Wolf-Watz som informerar om Hållbar utveckling i Gräftåvallen.

 

2022-06-20

Arbetsdag lördag 13 augusti !

Samling 09.00 i korsningen Hallonvägen - Klevfjällsvägen

Arbetsuppgifterna är : Sätta upp fler snöskärmar vid myren vid Klevfjällsvägen, slyröjning längs vägar och diken, bygga bro över dike vid vattenanläggningen, bredda och röja vägen upp till fjället från vändplanen vid Klevfjällsvägen, fylla grus i hål efter vägarna där behov finns, städa runt miljöstationen m m

Tag gärna med motorsåg, röjsåg, handsåg om möjligt 

Välkommen till årets arbetsdag !

 

2022-01-26

Information Skogsgallring i Lillgräftån

Den planerade skogsgallringen som skulle genomförts januari-februari 2021 kunde ej genomföras pga alltför stort snödjup och otjälad mark och senarelades till januari-februari 2022.

Vid rekognosering nu efter allt regnade och blidväder under januari i år är vi åter i situationen att behöva ställa in/senarelägga åtgärderna.  Orsaken är efter allt regnade så är det väldigt blött i de områden som var tänkta att dra skotvägarna, vilket skulle innebära uppenbar risk för stora markskador om vi fullföljer planen.  Det innebär att om det inte händer något exceptionellt avseende väderförhållandena så ser vi/kommunen ingen möjlighet att fullfölja planen i år utan att vi återigen skjuter på åtgärderna till kommande år. 

Vid frågor kontakta ORANGUTANG skogs & naturvård AB

Erik Söderhjelm 070-5839374 eller Magnus Olofsson 070-5839399

  • Besökare: 36654, idag: 13

Script logo