Vatten, vägar (Uppdaterat 221103)

221103
Resultat av vattenprov Ugglevägen upplagt

220511
Tappställen för dricksvatten (se fil längre ned på sidan)

211021
Underhåll av stickvägar
Ett större underhåll av Ripvägen och Ugglevägen med start v44 kan medföra begränsad framkomlighet.

Underhåll av gamla brunnen på Ugglevägen
Det planeras ett underhållsarbete på den gamla brunnen på Ugglevägen v45.
Störningar kan förekomma

201208
Information till Ripvägen 

Filteranläggningen som försörjer Ripvägen med vatten från samfälligheten har blivit renoverad.
Arbetet beräknas vara slutfört 201208
Inga driftstörningar förutses
//Stefan H

  • Besökare: 39956, idag: 0

Script logo