Styrelse

Gräftåvallens Samfällighetsförening
Kontakt och arbetsuppgifter 2019

Ordförande
Stefan Holmström
Epost
Mob 076-788 90 88

Kassör
Marie Karlsten
Epost
Mob 070-653 8060

Stickvägar
Patric Lindqvist
Epost
Mob 070-327 06 83

Sophantering och latrin
Gunnar Groth
Epost
Mob ‭073 181 7249

Vatten
Johan Lundvist
Epost
Mob 070-332 75 17‬

Suppleant
Per Hanson
Epost
Mob 070-287 84 20.

Suppleant
Margareta Åsberg
Epost
Mob 070-672 7490

Revisorer
Bengt Adolfsson
Epost

Sven-Åke Engmar
Epost

Revisorssuppleanter 
Åke Hultgren
Anders Hellström

Valberedning
Lars-Erik Andremo (Sammankallande)
Mob 070-5844138

Göran Winberg

  • Besökare: 7873, idag: 6

Script logo