Nyheter

Hjärtstartare flyttad

Den hjärtstartare som samfälligheterna gemensamt äger har flyttats från lifthuset till
gaveln på Fjällgården. Samfälligheterna har investerat i ett tempererat skåp som är väl upplyst och synligt.
Sprid gärna denna information.

/Stefan H

Skogsgallring

I juni kommer ordf. I de tre samfälligheterna i Gräftåvallen att ha ett möte med Bergs kommun betr gallring 
av skog och sly på kommunens mark, så kallade grönytor i Gräftåvallen. Det är kommunen som kommer att utföra gallringen.
Om någon medlem i samfälligheten har önskemål om att kommunen tar bort specifika träd i anslutning till
sin tomt ska träden tydligt märkas samt en skriftlig framställan ske via email/brev ske till resp ordföranden i samfälligheten.
Detta ska ske senast 1 juni.
 
/Stefan H
  • Besökare: 4121, idag: 2

Script logo