Nyheter (Uppdat 210414)

Miljöstationen
Vi har under påsken haft stora problem med överfyllnad på vår miljöstation.
Det gäller främst containrar utomhus.
De rutiner vi har sedan tidigare har visat sig inte tillräckliga.
Mycket beroende på det stora antalet besökare i området.
Vi i samfälligheternas styrelse tillsammans med Daniel som fungerar som vaktmästare
Kommer att se över rutinerna för miljöstationen och se över tömningsfrekvensen
framför allt inför påsken.
Sedan vill jag uppmana våra medlemmar att vår miljöstation enbart är till för de sopor
och avfall vi har beslutat om. Det är ingen "kom och hämta om du vill ha" inrättning
En tjoc-TV, elelement, kaffebryggare, golvlampor samt färgspill är inget som får
lämnas, vilket merparten också förstår.
Sedan vill jag rikta ett stort tack till de som insett problemet och på eget intiativ
bidragit med temporära lösningar, tack
/Stefan

Skoteråkare! (210211)

Det är vid stor vikt att alla skoteråkare följer de regler som är uppsatta för området
och visar respekt för andra intresseområden tex skidåkning rennäring mm.
Hela området har ett generellt skoterförbud som vi har en dispens från.
Om inte detta följs finns en risk att Gräftåvallen blir av med sin dispens.
Du hittar regler och karta om du klickar på den lilla skotersymbolen.
//Stefan H

Bredbandsutbyggnad status (201208)

Vi har under sommaren och hösten haft maskiner i området som grävt ned fiber och det har uppstått en hel del skador på våra stickvägar.
Status v49 var att Klevfjällsbyn är i princip klar och om de har tur kan de få internet till jul. För övriga området kommer man att återuppta arbetet till våren.
Vad jag vet är att gräventreprenören gjort ett bra arbete med att återställa efter grävning.
Om ni ser icke åtgärdade skador efter fibergrävningen vill jag att ni informerar er samfällighet om detta.
I det avtal vi träffat med ZedCom ska de återställa i ursprungligt skick eller bättre.

/Stefan H

Stor efterfrågan på fastigheter i Gräftåvallen (201023)

Det är många som kontaktar mig om jag känner till någon fastighet som är till salu.
Det det verkar vara ett gyllende tillfälle att sälja sin fastighet om man nu funderar på detta.

/Stefan H

Hjärtstartare flyttad

Den hjärtstartare som samfälligheterna gemensamt äger har flyttats från lifthuset till
gaveln på Fjällgården. Samfälligheterna har investerat i ett tempererat skåp som är väl upplyst och synligt.
Sprid gärna denna information.

/Stefan H

  • Besökare: 26246, idag: 12

Script logo